ul. Naprzełaj 5A
03-092 Warszawa
tel. 22 676 68 91
e-mail: kontakt@wstumilowymlesie.plWydarzenia

Warsztaty z aktorstwa
AUDYT KOŃCOWY W RAMACH PROGRAMU SZKOŁY DLA EKOROZWOJU
Dzień Otwarty Kids Love Dreams
Z BORSUKIEM BEZPIECZNIEJ - SPOTKANIE Z POLICJANTEM 23.04.2015
PRZEDSTAWIENIE W WYKONANIU RODZICÓW GRUPY TYGRYSKI: "LAS JEST ROZŚPIEWANY"
UNESCO - CHANUKIJA OSIEM ŚWIECZEK I POMOCNIK 14.04.2015